Kontakt

Mail: contact@softpos.eu

Telefon: +48 600 278 133

Biuro w Warszawie

Prosta 68
00-838 Warszawa


Informacje o spółce:

Softpos S.A., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000935875 o kapitale zakładowym w całości opłaconym 107 635,00 PLN.

REGON: 382641786, NIP: 9462686806

Adres siedziby: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.