SoftPos na spotkaniu z Ministerstwem Cyfryzacji

Zespół SoftPos wziął udział w spotkaniu DG+ organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zgłosiliśmy się i zostaliśmy wybrani jako jeden z pięciu dostawców oferujących najciekawsze produkty cyfrowe w branży finansowej. Nasz krótki pokaz został zauważony przez duńskie Ministerstwo Przemysłu, Biznesu i Finansów. Najbardziej zdigitalizowane kraje UE zebrały się na spotkaniu "D9+", by przedyskutować przyszłe warunki platform cyfrowych.

Swoje perspektywy przedstawiły także prywatne firmy, jak Microsoft i polskie start-upy, m.in.: SENSE Software, ShareMap Traveler i Yosh.AI.