Oświadczenie Zarządu SoftPos S.A.

Zarząd SoftPos S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 570 KSH, ogłasza o przekształceniu SoftPos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000773538) w Spółkę Akcyjną pod firmą SoftPos S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000935875).

Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany w dniu 08.12.2021 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.